Regionalna konferencija o unapređenju ljudskih resursa

  nedelja, 27. oktobar 2019.

Regionalna konferencija „Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečje zaštite“, koju su organizovali Republički zavod za socijalnu zaštitu i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, uz podršku kancelarije UNICEF-a u Srbiji, održana je 24 – 25. oktobra 2019. godine u Beogradu.

Konferencija je organizovana sa ciljem da doprinese jačanju okvira za unapređenje zaštite dece kroz povećan fokus na planiranje, razvoj i podršku radnoj snazi u oblasti socijalnih službi širom regiona Zapadnog Balkana i predstavljala je nastavak regionalne saradnje koja je otpočela prošle godine konferencijom u Bukureštu.

Ovogodišnja Konferencija održana je u godini jubileja, na tridesetu godišnjicu Konvencije o pravima deteta. Shodno tome, na Konferenciji je iznova potvrđena opredeljenost vlada u Regionu da u potpunosti sprovode odredbe Konvencije, kao i Ciljeve održivog razvoja Agende 2030, a posebno princip da ni jedno dete ne bude izostavljeno.

Izlagači i gosti na dvodnevnoj konferenciji bili su zvaničnici vlada, predstavnici akademskih zajednica, naučni i stručni radnici i praktičari iz javnog i civilnog sektora sa Zapadnog Balkana. U panel diskusijama i paralelnim tematskim sesijama prikazana su pozitivna iskustva, rezultati istraživanja, primeri dobre prakse i efekti uspešno realizovanih projekata. Sva dosadašnja postignuća su od strane učesnika prepoznata kao preduslov za dalje kvalitativne promene i jačanje postojeće i razvoj novih oblasti saradnje i umrežavanja u regionu.