Vidjanje deteta u kontrolisanim uslovima - stručno-metodološko uputstvo za postupanje CSR

  ponedeljak, 28. jun 2021.

Sadržaj stručnog rada organa starateljstva u postupcima  održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljem, srodnicima i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost u kontrolisanim uslovima

Autori: Savetnici za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu 

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2021.

Ključni pojmovi: deca, porodični odnosi, CSR

Preuzmite

U postupcima održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljem u kontrolisanim uslovima najvažnije je dostizanje pozitivne funkcionalne relacije između roditelja i deteta i unapređenje roditeljskih relacija, što omogućava pravilan razvoj deteta i stalnost u održavanju bliskosti sa roditeljem. U skladu sa tim, sadržaj ovog stručno-metodološkog uputstva čine predlozi aktivnosti za stručne radnike u centrima za socijalni rad kojima se postiže unapređenje zaštite najboljeg interesa deteta u postupcima koji regulišu održavanje ličnih odnosa deteta sa roditeljem, srodnicima i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost u kontrolisanim uslovima, ostvarivanje prava deteta na identitet, održavanje ličnih odnosa sa roditeljem u skladu sa najboljim interesom deteta, unapređenje rada stručnih radnika jačanjem njihovih kompetencija i ujednačavanje prakse u skladu sa standardima stručnog rada