Unapređenje statusa i kvaliteta tretmana dece u sukobu sa zakonom u Srbiji

  četvrtak, 2. mart 2023.

Unapređenje statusa i kvaliteta tretmana dece u sukobu sa zakonom u Srbiji

Priredio: Dr Đurađ Stakić profesor emeritus Penn State University

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2022.

Ključni pojmovi: tretman dece, deca u sukobu sa zakonom

Preuzmite