Priručnik za obuku volontera za rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju

  nedelja, 10. mart 2013.

Autor(i): Tim Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2013

Ključni pojmovi: volonterski rad, deca i mladi sa smetnjama u razvoj, usluge socijalne zaštite

U ovom priručniku najveća pažnja posvećena je pripremi, odnosno obuci volontera za rad sa decom i mladima sa invaliditetom. Osnovni cilj priručnika je da praktičarima ponudi polazne konceptualne osnove i metodičke okvire organizovanja obuke za volontere, koje svaki pružalac usluge za decu i mlade sa invaliditetom može obogatiti u skladu sa sopstvenim specifičnostima i resursima koji mu stoje na raspolaganju. Publikacija je zasnovana na „Obuci za rad volontera sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju“, kreiranoj i pilotiranoj sa saradnicima dnevnih boravaka koji imaju ili planiraju volonterski angažman.