Osnaživanje biološke porodice deteta

  nedelja, 8. maj 2016.
Analiza usluge porodični saradnik za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju

Analiza usluge porodični saradnik za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju

Autori: Sanja Miloradović, Lela Veljković, Snježana Jović, Ljiljana Popović,

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2016.

Ključni pojmovi: porodični saradnik, podrška deci sa smetnjama u razvoju, evaluacija usluge

Usluga Porodični saradnik za porodice sa decom sa smetnjama u razvoju pilotirana je u periodu od 2015 - 2017.godine u okviru projekta „Razvoj usluga u sistemu socijalne zaštite za osnaživanje biološke porodice deteta“ - IPA 2013. Usluga je nastala ''specijalizacijom'', odnosno prilagođavanjem bazične usluge Porodični saradnik za porodice sa brojnim i složenim potrebama. U cilju podrobnijeg sagledavanja karakteristika porodica – korisnika usluge, kao i procene da li je i u kojoj meri usluga specijalizovanog porodičnog saradnika doprinela unapređenju kapaciteta porodice da omogući bolje uslove za kvalitetniji razvoj dece u porodičnom okruženju, sprovedena je analiza korisnika usluge - porodica sa decom sa smetnjama u razvoju - sa kojima je završen rad na pružanju usluge.