Katalog akreditovanih programa obuke u socijalnoj zaštiti

  utorak, 20. novembar 2012.

Autori: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2012

Ključni pojmovi: akreditovani programi obuke

Drugo, dopunjeno izdanje Kataloga akreditovanih programa obuke u oblasti socijalne zaštite predstavlja štampanu verziju Registra akreditovanih programa koji vodi Republički zavod za socijalnu zaštitu u okviru poslova akreditacije. Katalog je namenjen pružaocima usluga u socijalnoj zaštiti, sadrži informacije o akreditovanim programima i o najznačajnijim rezultatima postignutim na planu akreditacije od njenog uspostavljanja 2008. godine do danas.