Deca i mladi sa problemima ponašanja

  nedelja, 12. septembar 2010.

Autor(i): Jasna Hrnčić, Tamara Džamonja Ignjatović, Vera Despotović Stanarević

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2010.

Ključni pojmovi: delinkvencija,antisocijalno ponašanje, deca i mladi u sukobu sa zakonom, problemi ponašanja, usluge, tretmani u zajednici, dnevni boravak za decu i mlade

Različiti specijalizovani programi tretmana za decu i mlade sa problemima u ponašanju predstavljeni u monografiji nastali su kao deo projektnih aktivnosti četiri projekta koja su se bavila razvojem usluga dnevnog boravka i specijalizovanih programa tretmana u lokalnim zajednicama za decu i mlade sa problemima ponašanja i u sukobu sa zakonom. Sadržaj je podeljen u pet međusobno povezanih celina: Teorijski i kontekstualni okvir, Tretmani, Dnevni boravak, Aktivnosti dnevnih boravaka u Srbiji i Prilozi – programi obuke. Monografija će biti od koristi i teoretičarima, a posebno praktičarima koji se bave pružanjem podrške mladima sa problemima u ponašanju.