Časopis Socijalna misao - časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse

  ponedeljak, 24. decembar 2018.

Godina izdanja: 2018.

Izdavač:

  • Izdavačko preduzeće SOCIJALNA MISAO

11050 Beograd, Mis Irbijeve 56/II-10, tel. 063/297-570

e-mail: dubravka199@gmail.com  socijalnamisao@gmail.com 

www.socijalnamisao.rs 

Suizdavači:

  • Republički zavod za socijalnu zaštitu Srbije,

Beograd, Terazije 34, telefon 3621-563, tel./fah 3621-569

  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Visokog Stevana 2, telefon 218-3036

Preuzmite časopis br. 95

Počev od 2008. godine, Republički zavod za socijalnu zaštitu je suizdavač stručnog časopisa „Socijalna misao“ – časopisa za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse. U saradnji sa vlasnikom časopisa, Izdavačkim preduzećem „Socijalna misao“, Zavod daje svoj doprinos i putem plasmana i promocije časopisa i stručnih sadržaja objavljenih u njemu.

Saradnja koja je uspostavljena predstavlja dugoročno ulaganje u budućnost i u skladu je sa jednom od četiri osnovne funkcije Zavoda - izdavačkom delatnošću i promovisanjem dobrih praksi. Uloga Zavoda kao suizdavača sadržana je u aktivnom učešću u uređivačkoj politici časopisa i učešću u Redakciji, kao i u podsticanju razmene profesionalnih iskustava svih aktera prisutnih u sistemu socijalne zaštite.

Časopis izlazi dva puta godišnje, počev od 1994. godine. Rešenjem Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, časopis je uvršten u naučne publikacije od posebnog značaja i nalazi se u elektronskoj formi u bazi podataka Narodne biblioteke Srbije.

Redakciju časopisa čine ugledni i kompetentni stručnjaci i naučni radnici, pretežno iz oblasti društvenih nauka. Sadržaj svakog broja planira se unapred sa naglaskom na posebnu temu broja.