Časopis Socijalna misao 2/2019

  utorak, 28. januar 2020.

Godina izdanja: 2019.

Izdavač:
Izdavačko preduzeće SOCIJALNA MISAO
11050 Beograd, Mis Irbijeve 56/II-10, tel. 063/297-570
e-mail: dubravka199@gmail.com socijalnamisao@gmail.com
www.socijalnamisao.rs

Suizdavači:
Republički zavod za socijalnu zaštitu Srbije,
Beograd, Terazije 34, telefon 3621-563, tel./fah 3621-569
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Visokog Stevana 2, telefon 218-3036

Preuzmite časopis br. 97