Časopis Socijalna misao 2020 1

  četvrtak, 15. oktobar 2020.

Godina izdanja: 2020.

Izdavač:

  • Izdavačko preduzeće SOCIJALNA MISAO

11050 Beograd, Mis Irbijeve 56/II-10, tel. 063/297-570

e-mail: dubravka199@gmail.com  socijalnamisao@gmail.com 

www.socijalnamisao.rs 

Suizdavači:

  • Republički zavod za socijalnu zaštitu Srbije, Beograd, Terazije 34, telefon 3621-563, tel./fah 3621-569
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Visokog Stevana 2, telefon 218-3036

Preuzmite časopis br. 98