Evaluacija procesa akreditacije za period 2008 - 2018.

  ponedeljak, 17. septembar 2018.

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA EVALUACIJE PROCESA AKREDITACIJE PROGRAMA OBUKE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE za period 2008 - 2018. godina

Autor: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2018.

Ključni pojmovi: akreditacija programa obuke, evaluacija

 

Planom rada za 2018. godinu predviđena je evaluacija desetogodišnjeg rada na poslovima akreditacije. Ova evaluacija je zamišljena kao temeljan i sveobuhvatan istraživački posao kojim su istraženi, procenjeni i sagledani svi relevantni aspekti procesa akreditacije. Finalni izveštaj, kao krajnji ishod evaluacije,  nudi relevantne nalaze i korisne zaključke i preporuke, koji treba da čine polaznu osnovu za dalja poboljšanja, prilagođavanja i potencijalne korekcije procesa akreditacije.

Preuzmite izveštaj