UČEŠĆE PREDSTAVNIКA REPUBLIČКOG ZAVODA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU NA MEĐUNARODNOJ КONFERENCIJI

  petak, 16. jun 2023.

Direktorka Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Marina Simović Drašković je sa timom ove institucije učestvovala na Međunarodnoj konferenciji  „DANI SOCIJALNE ZAŠTITE“  koja je ove godine prvi put održana, 12. do 14.06.  Tema konferencije bila je: Nasilje – uzroci, mere i intervencije.

Tragična dešavanja u Republici Srbiji tokom maja 2023. godine upozorila su na činjenicu da je neophodno obezbediti sistemski i koordinosan pristup u rešavanju i prevenciji nasilja. Кonferencija je imala za cilj da omogući razmenu  znanja i iskustava u oblasti rada na sprečavanju i suzbijanju nasilja, kako u socijalnom radu i srodnim naučnim disciplinama, tako i na različitim organizacionim nivoima: na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.