Stanovanje uz podršku - opšti principi usluge i specifičnosti u radu sa osobama sa autizmom

  četvrtak, 28. april 2022. - petak, 29. april 2022.

Mesto događaja:

Novi Sad

Autor/i:

Doc. dr Daniela Tamaš, Ana Borčanski, Zorica Ješić, Isidora Jankelin