Kontakt

KANCELARIJA DIREKTORA

Marko Todosić
v.d. direktora
Tel.: 011-36-21-563
Fax: 011-36-21-569
E-pošta: zavod@zavodsz.gov.rs

Živorad Gajić
pomoćnik direktora
Tel.: 011-36-21-563
Fax:
E-pošta: zavod@zavodsz.gov.rs

 

ISTRAŽIVANjE

Mirjana Ognjanović
rukovodilac
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: mognjanovic@zavodsz.gov.rs

Dragana Vladisavljević
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: dvladisavljevic@zavodsz.gov.rs

Branka Brkić
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: bbrkic@zavodsz.gov.rs

Sanja Miloradović
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: smiloradovic@zavodsz.gov.rs

Jelena Pešić Zarić
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: jpesic@zavodsz.gov.rs

Vesna Dragićević
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 564
Fax:
E-pošta: vdragicevic@zavodsz.gov.rs

 

PROCENA STRUČNOG RADA – SUPERVIZIJA

Sanja Kljajić
rukovodilac
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: skljajic@zavodsz.gov.rs

Milan Samardžija
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: msamardzija@zavodsz.gov.rs

Slađana Potkonjak
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: spotkonjak@zavodsz.gov.rs

Snježana Jović
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: sjovic@zavodsz.gov.rs

Ljiljana Popović
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: ljpopovic@zavodsz.gov.rs

Zorana Travica
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 565
Fax:
E-pošta: ztravica@zavodsz.gov.rs

Vesna Trbović
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 567
Fax:
E-pošta: vtrbovic@zavodsz.gov.rs

 

PROFESIONALNA OBUKA

Nada Šarac
rukovodilac
Tel.: +381 11 36 21 568
Fax:
E-pošta: nsarac@zavodsz.gov.rs

Svetlana Živanić
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 568
Fax:
E-pošta: szivanic@zavodsz.gov.rs

 

INFORMISANjE, PROMOCIJA I PODRŠKA

Slavica Milojević
rukovodilac
Tel.: +381 11 36 21 565
Fax:
E-pošta: smilojevic@zavodsz.gov.rs

Gordana Ković
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 565
Fax:
E-pošta: gkovic@zavodsz.gov.rs

Miloš Rakić
savetnik
Tel.: +381 11 36 21 565
Fax:
E-pošta: mrakic@zavodsz.gov.rs

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik