Znanja i veštine u pristupu korisnicima sa mentalnim poremećajajima u sistemu socijalne zaštite

  ponedeljak, 24. jun 2019. - utorak, 25. jun 2019.

NAZIV PROGRAMA

Znanja i veštine u pristupu korisnicima sa mentalnim poremećajem u sistemu socijalne zaštite

AUTORI PROGRAMA

Saveta Draganić Gajić

Desanka Nagulić

Snežana Stojanović


KONTAKT OSOBA

Snežana Stojanović

snezana.stojanovic@imh.org.rs

011/ 33 07 558 069/ 325 01 47

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi