Strategije suočavanja sa stresom

  nedelja, 20. oktobar 2019. - nedelja, 20. oktobar 2019.

Mesto održavanja
Novi Sad, Bulevar Jovana Dučića 25

NAZIV PROGRAMA
Strategije suočavanja sa stresom

AUTORI PROGRAMA
Marina Vukotić
Ivana Koprivica

KONTAKT OSOBA
Marina Vukotić
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad
marina.vukotic@live.com
064 154 71 53

CILjEVI PROGRAMA
Opšti cilj programa je da se ojačaju kapaciteti zaposlenih da na profesionalan
način odgovore zahtevima posla uz očuvanje vlastitog mentalnog zdravlja.

Specifični ciljevi programa obuke:

 1. Produbljivanje osnovnih znanja o izvorima profesionalnog stresa i
  sindroma izgaranja
 2. Upoznavanje učesnika sa tehnikama za smanjenje stresa i prevenciju
  izgaranja na poslu
 3. Podizanje nivoa svesti o značaju negovanja zdravih stilova života i
  traganja za načinima za ublažavanje efekata stresa koji će biti po meri
  pojedinca

 

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi