Strategije suočavanja sa stresom

  subota, 31. avgust 2019. - subota, 31. avgust 2019.

MESTO ODRŽAVANJA OBUКE
Gradska biblioteka "Ljubiša R. Đenić", Čajetina

NAZIV PROGRAMA
Strategije suočavanja sa stresom

AUTORI PROGRAMA
Marina Vukotić
Ivana Кoprivica

КONTAКT OSOBA
Marina Vukotić
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
Bulevar Mihajla Pupina 25,21000 Novi Sad
marina.vukotic@live.com
064 154 71 53

CILJEVI PROGRAMA
Opšti cilj programa je da se ojačaju kapaciteti zaposlenih da na profesionalan način odgovore zahtevima posla uz očuvanje vlastitog mentalnog zdravlja.
Specifični ciljevi programa obuke:
Produbljivanje osnovnih znanja o izvorima profesionalnog stresa i sindroma izgaranja
Upoznavanje učesnika sa tehnikama za smanjenje stresa i prevenciju izgaranja na poslu
Podizanje nivoa svesti o značaju negovanja zdravih stilova života i traganja za načinima za ublažavanje efekata stresa koji će biti po meri pojedinca


Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi