STICANjE ZNANjA I VEŠTINA ZA PRUŽANjE USLUGE POMOĆI U KUĆI ZA OSOBE SA MOTORIČKIM POREMEĆA JIMA

  ponedeljak, 9. decembar 2019. - petak, 20. decembar 2019.

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi