Razvoj veština i znanja o socijalnom radu u oblasti palijativnog zbrinjavanja

  utorak, 10. decembar 2019. - petak, 13. decembar 2019.

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik