Program obuke stručnih radnika i saradnika u socijalnoj zaštiti iz oblasti demencije

  četvrtak, 24. oktobar 2019. - petak, 25. oktobar 2019.

MESTO REALIZACIJE
Beograd, Gerontološki centar Beograd, Marije Bursać 49

NAZIV PROGRAMA
Program obuke stručnih radnika i saradnika u socijalnoj zaštiti iz oblasti demencije

AUTORI PROGRAMA
Ustanova Gerontološki centar Beograd

KONTAKT OSOBA
Slavica Golubović
ul. Marije Bursać br.49, Beograd
062/80-65-484
golubovics@ugcb.rs

CILj/EVI PROGRAMA:
Opšti cilj Programa je unapređenje zbrinjavanja osoba obolelih od demencije na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite.
Posebni ciljevi Programa
Proširivanje znanja i veština profesionalaca u radu sa dementnim korisnicima koje će omogućiti bolje razumevanje same bolesti i njenih posledica, kako bi se unapredilo zbrinjavanje ovih osoba.
Razvoj i unapređenje kompetencija stručnjaka da u okviru individualnog pristupa u radu sa dementnim korisnicima iskoriste njihove preostale kapacitete i uspore njihovo umanjenje

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi