Program obuke kandidata za obavljanje pomoći u kući i kućne nege za stara lica

  sreda, 5. februar 2020. - nedelja, 9. februar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Sombor

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi