Program obuke kandidata za obavljanje pomoći u kući i kućne nege za stara lica

  utorak, 17. novembar 2020. - subota, 21. novembar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Veliko Gradište

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik