Program obuke kandidata za obavljanje pomoći u kući i kućne nege za stara lica

  ponedeljak, 23. novembar 2020. - petak, 27. novembar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Novi Sad

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik