Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti

  subota, 19. oktobar 2019. - subota, 19. oktobar 2019.

MESTO ODRŽAVANJA
Novi Sad, Bulevar Jovana Dučića 25

NAZIV PROGRAMA
Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti

AUTORI PROGRAMA
Marina Vukotić
Ivana Koprivica
Tatjana Lazor Obradović

KONTAKT OSOBA
Marina Vukotić
Mob tel: 064 154 71 53
marina.vukotic@live.com

CILjEVI PROGRAMA
Opšti cilj programa je da se ojačaju kapaciteti zaposlenih da na profesionalan način odgovore zahtevima posla uz očuvanje vlastitog mentalnog zdravlja.
Ciljevi programa obuke su:
1. Sticanje osnovnih znanja o stresu i sindromu sagorevanja
2. Upoznavanje sa mogućim izvorima stresa i sindroma sagorevanja i prepoznavanje faktora rizika za nastanak stresa i sagorevanja na poslu
3. Sticanje znanja i veština za prepoznavanje simptoma stresa i sindroma sagorevanja kod sebe i svojih saradnika
4. Upoznavanje sa mogućim strategijama suočavanja sa stresom u radnom okruženju i prevencije sindroma sagorevanja
Jačanjem kompetencija u oblastima koje program pokriva, doprinosi se krajnjem ishodu – očuvanju kvaliteta stručnog rada i podizanju kvaliteta socijalnih usluga uz očuvanje zdravlja zaposlenih.

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi