Postupanje centara za socijalni rad u organizovanju pomoći i podrške porodici u slučajevima postojanja rizika od izmeštanja dece

  ponedeljak, 16. mart 2020. - utorak, 17. mart 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Kosovska Mitrovica

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi