Postupanje centara za socijalni rad u organizovanju pomoći i podrške porodici u slučajevima postojanja rizika od izmeštanja dece

  sreda, 21. oktobar 2020. - četvrtak, 29. oktobar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Beograd

DATUMI ODRŽAVANjA:

21, 26 i 29. oktobar 2020.

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik