Pokretanje usluge Lični pratilac deteta, septembar 2019 - 1

  ponedeljak, 2. septembar 2019. - petak, 6. septembar 2019.

Mesto realizacije

Novi Sad, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Industrijska br 3 

NAZIV PROGRAMA
„Pokretanje usluge Lični pratilac deteta (LPD)“

AUTORI PROGRAMA
Dragana Stanković Gaić
Ivana Koprivica
Katarina Majkić

KONTAKT OSOBA
Dragana Stanković Gaić
Karlovačkih đaka 84. Sremski Karlovci
dragana.stankovic@gmail.com
063 574 547;

CILjEVI PROGRAMA
Opšti cilj je izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge
LPD.

Specifični ciljevi su:

 • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom
  uključenošću dece sa smetnjama u razvoju.
 • Upoznavanje sa osobenostima roditeljskog funkcionisanja, brige o deci i
  funkcionisanja porodice u socijalnom kontekstu.
 • Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge LPD.
 • Sticanje znanja i veština za obavljanje posla LPD.
 • Unapređenje veština za prevazilaženje teškoća u radu LPD i ostvarivanje pune
  saradnje sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa.

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi