Pokretanje usluge lični pratilac deteta - avgust 2019. - 2

  utorak, 27. avgust 2019. - četvrtak, 29. avgust 2019.

Mesto realizacije

Sombor, Mobility d.o.o, Zlatne grede 3

NAZIV PROGRAMA
„Pokretanje usluge Lični pratilac deteta (LPD)“

AUTORI PROGRAMA
Dragana Stanković Gaić
Ivana Koprivica
Katarina Majkić

KONTAKT OSOBA
Dragana Stanković Gaić
Karlovačkih đaka 84. Sremski Karlovci
dragana.stankovic@gmail.com
063 574 547;

CILjEVI PROGRAMA
Opšti cilj je izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge
LPD.

Specifični ciljevi su:

 • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom
  uključenošću dece sa smetnjama u razvoju.
 • Upoznavanje sa osobenostima roditeljskog funkcionisanja, brige o deci i
  funkcionisanja porodice u socijalnom kontekstu.
 • Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge LPD.
 • Sticanje znanja i veština za obavljanje posla LPD.
 • Unapređenje veština za prevazilaženje teškoća u radu LPD i ostvarivanje pune
  saradnje sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa.

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi