PLANIRANjE STALNOSTI U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD

  petak, 16. oktobar 2020. - subota, 31. oktobar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Beograd

DATUMI ODRŽAVANjA:

16, 27, 28, 30 i 31. oktobar 2020.

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik