Personalna asistencija za lica sa telesnim invaliditetom

  subota, 20. april 2019. - nedelja, 21. april 2019.

MESTO ODRŽAVANJA

Centar Mozaik, ul. Brigade 12, Bor

NAZIV PROGRAMA
Personalna asistencija za lica sa telesnim invaliditetom

AUTORI PROGRAMA
dr Srećko Potić,
Ivana Sretenović, master defektolog

KONTAKT OSOBA
Darko Ivić
063/221049

CILJ/EVI PROGRAMA
Opšti cilj programa obuke:
Obuka polaznika za pružanje usluge personalne asistencije licima sa telesnim invaliditetom.
Specifični ciljevi:

  • upoznavanje sa okvirom za razvijanje socijalnih usluga za lica sa invaliditetom u Srbiji,
  • sticanje znanja, veština i tehnika za obavljanje poslova stručnog saradnika – personalnog asistenta,
  • upoznavanje polaznika o karakteristikama i načinu funkcionisanja lica sa telesnim invaliditetom,
  • usvajanje znanja za način vođenja protokola personalnog asistenta

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi