Osnovni program obuke za personalnog/radnog asistenta za osobe sa invaliditetom

  petak, 18. septembar 2020. - nedelja, 20. septembar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Bor

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik