Osnovni program obuke za personalnog/radnog asistenta za osobe sa invaliditetom (2)

  četvrtak, 29. oktobar 2020. - subota, 31. oktobar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Smederevo

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik