Obuka pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama rodno baziranog nasilja (1)

  utorak, 10. decembar 2019. - četvrtak, 12. decembar 2019.

 

Preuzmite rezime

 

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi