Obuka pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama nasilja

  sreda, 8. mart 2023. - petak, 24. mart 2023.

Mesto događaja:

Beograd

Autor/i:

Vesna Nikolić-Ristanović

8. marta od 12-16.00
10. marta od 12-16.00
20. marta od 12-16.00
22. marta pd 10-14.00
24. marta od 12-16.00

 

Preuzmite rezime 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik