Obuka pružalaca socijalnih usluga za rad sa žrtvama nasilja

  subota, 20. maj 2023. - nedelja, 28. maj 2023.

Mesto događaja:

Beograd

Autor/i:

Vesna Nikolić-Ristanović

20. maj od 10-15.00h
21. maj od 10-17.00h
27. maj od 10-17.00h
28. maj od 10-16.00h

 

Preuzmite rezime 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik