Obuka negovateljica za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

  petak, 30. oktobar 2020. - nedelja, 1. novembar 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Kula

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik