Integralni program pomoći u kući sa elementima bazične nege - januar 2020.

  petak, 17. januar 2020. - ponedeljak, 27. januar 2020.

MESTO ODRŽAVANJA

Kula

 

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi