Integralni program pomoći u kući sa elementima bazične nege

  ponedeljak, 26. oktobar 2020. - ponedeljak, 2. novembar 2020.

Mesto održavanja

Kucura

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik