Integralni program pomoći u kući sa elementima bazične nege

  ponedeljak, 16. mart 2020. - ponedeljak, 23. mart 2020.

MESTO ODRŽAVANjA

Sremska Mitrovica

 

Preuzmite rezime

 

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi