Za bolju primenu vaspitnih naloga

  četvrtak, 4. novembar 2021.

Na inicijativu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i uz podršku UNICEF-a, potpisani su protokoli o saradnji na unapređenju primene vaspitnih naloga na teritoriji u nadležnosti Višeg suda u Leskovcu i Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, odnosno na teritoriji Jablaničkog okruga.  Direktor Centra za socijalni rad u Leskovcu, predsednik Višeg suda, Viši javni tužilac, direktor JKP „Komunalac“ iz Leskovca i direktorica Leskovačkog kulturnog centra, potpisali su protokole o saradnji 02. novembra 2021. godine.

Potpisivanju ugovora o saradnji prisustvovali su i direktori centara za socijalni rad iz Vlasotinca, Crne Trave, Lebana i Bojnika. Svim direktorima je dostavljena dokumentacija, odnosno obrasci protokola sa planovima izvršenja vaspitnih naloga, kako bi sa izabranim ustanovama i preduzećima u svojim opštinama, potpisali protokole o saradnji.

Ovom aktivnošću su stvoreni svi preduslovi za primenu vaspitnih naloga na teritoriji Jablaničkog okruga.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik