Trening za trenere za rad sa migrantima

  petak, 17. maj 2019.

U okviru projekta „Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji'' će tokom juna 2019. godine biti organizovana osnovna obuka za unapređenje kvaliteta pružanja usluga psiho-socijalne podrške (PSS) u radu sa migrantskom populacijom i migrantima u ranjivom položaju u Srbiji.

Projekat sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRSZ) i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu (RZSZ) uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije (SEM).

U cilju formiranja mreže trenera za realizaciju ovog programa obuke, IOM i RZSZ će od 12 do 16. juna 2019. godine organizovati trening trenera za grupu od 10 do 15 polaznika sa teritorije Republike Srbije.

Preuzmite tekst poziva

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi