Trening za trenere za rad sa migrantima

  petak, 17. maj 2019.

U okviru projekta „Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji'' će tokom juna 2019. godine biti organizovana osnovna obuka za unapređenje kvaliteta pružanja usluga psiho-socijalne podrške (PSS) u radu sa migrantskom populacijom i migrantima u ranjivom položaju u Srbiji.

Projekat sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRSZ) i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu (RZSZ) uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije (SEM).

U cilju formiranja mreže trenera za realizaciju ovog programa obuke, IOM i RZSZ će od 12 do 16. juna 2019. godine organizovati trening trenera za grupu od 10 do 15 polaznika sa teritorije Republike Srbije.

Preuzmite tekst poziva