Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji

  utorak, 21. januar 2020.

Republički zavod za socijalnu zaštitu, u saradnji sa Centrom za prava deteta (CPD), počinje sa sprovođenjem dvogodišnjeg projekta „Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji”, koji je finansijski podržan iz Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo. Cilj projekta je da doprinese unapređenju položaja i prava deteta kroz promovisanje pristupa pozitivnog maloletničkog pravosuđa za decu u sukobu sa zakonom i decu sa problemima u ponašanju.

Na početku projektnog perioda biće sprovedena sveobuhvatna procena ustanova za vaspitanje dece i omladine u Srbiji, kako bi se utvrdili raspoloživi kapaciteti i nedostajući resursi, kao i potrebe dece smeštene u ovim ustanovama. Na osnovu dobijenih nalaza, tim stručnjaka radiće na razvijanju različitih tretmanskih programa za rad sa decom, kao i pratećih programa obuke profesionalaca koji rade sa decom u sistemima socijalne zaštite i pravosuđa.

Jedna od važnih projektnih aktivnosti biće i kampanja podizanja svesti šire javnosti o važnosti usvajanja i primene principa pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi