Pravo deteta da se njegov glas čuje

  sreda, 3. jul 2019.

Centar za prava deteta u okviru projekta „Pravo deteta da se njegov glas čuje“, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, pripremio je publikacije i virtuelnu aplikaciju prilagođene deci koje imaju za cilj da im pomognu da izraze svoje mišljenje u različitim postupcima u okviru sistema socijalne zaštite, pravosuđa, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Ovi materijali su razrađeni kroz niz sastanaka, fokus grupa sa stručnjacima iz ovih sistema, predstavnicima ministarstava, kao i sa samom decom koja su aktivno učestvovala u celom procesu.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi