Podrška primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

  ponedeljak, 17. jun 2019.

Republički zavod za socijalnu zaštitu, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom unutrašnjih poslova realizovao je četiri radionice stručne podrške u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, za centre za socijalni rad.

Osnovna tema radionica podrške bila je razmatranje uloga i odgovornosti centra za socijalni rad u radu grupe za koordinaciju i saradnju na lokalnom nivou. Radionicama je prisustvovalo 68 stručnih radnika iz centara za socijalni rad - rukovodioci internih timova, direktori centara i voditelji slučaja.  

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi