Obuke za zaposlene u GCSR Beograd

  sreda, 14. oktobar 2020.

U cilju sagledavanja aktuelnih potreba za obukama zaposlenih u Gradskom centru za socijalni rad Beograd, v.d. direktora Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, gospodin Marko Todosić sa saradnicima posetio je Gradski centar 13. oktobra 2020. godine.

U razgovoru sa direktorkom, gospođom Zoricom Pavlović i njenim saradnicima postignut je dogovor da se, u skladu sa potrebama, u novembru 2020. godine organizuje akreditovani program obuke „Vođenje slučaja u centru za socijalni rad“ za dve grupe polaznika.

Autorski tim Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je sa kolegama iz Gradskog centra za socijalni rad Beograd dogovorio da se obe obuke održe u prostorijama Gradskog centra u kome postoje potrebni preduslovi za puno poštovanje aktuelnih epidemioloških mera.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik