Novi ciklus supervizijske podrške

  petak, 19. februar 2021.

Republički zavod za socijalnu zaštitu započeo je realizaciju prvog ciklusa supervizijske podrške CSR u 2021. godini.

U skladu sa epidemiološkom situacijom, sesije supervizijske podrške odvijaće se elektronskim putem, posredstvom Zoom platforme.

 

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik