Novi ciklus podrške CSR za primenu vaspitnih naloga

  ponedeljak, 26. septembar 2022.

Republički zavod za socijalnu zaštitu kroz svoje programske i projektne aktivnosti kontinuirano radi na unapređenju položaja i prava dece u sukobu sa zakonom u Republici Srbiji.

Uz podršku UNICEF-a planira se nastavak aktivnosti na unapređenju primene vaspitnih naloga u tri grada: Kraljevo, Užice i Subotica. U svakom od ovih gradova formiraće se lokalni timovi, koje čini predstavnik centra za socijalni rad, tužilac i sudija za maloletnike. Njihova uloga će biti da iniciraju stvaranje preduslova za primenu vaspitnih naloga kroz uspostavljanje saradnje sa ustanovama i organizacijama u okviru kojih bi maloletnici trebalo da budu upućeni na ispunjenje vaspitnih naloga. Takođe, Republički zavod će pružiti podršku stručnim radnicima centra i saradnicima iz drugih sistema da unaprede svoje kompetencije za primenu vaspitnih naloga kroz pohađanje akreditovanih programa obuke.

Prva u nizu planiranih obuka realizovana je u Kraljevu 21.septembra 2022.godine. Reč je o akreditovanom programu „Nalaz i mišljenje organa starateljstva u krivičnom postupku prema maloletnicima“. Na obuci je bilo 24 učesnika/ce iz centara za socijalni rad u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik