Kontrola kvaliteta realizacije programa obuke

  sreda, 29. septembar 2021.

Republički zavod za socijalnu zaštitu je, u sklopu svojih redovnih programskih aktivnosti dana 28. septembra 2021. sproveo kontrolu kvaliteta realizacije akreditovanog programa „Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) u uslugama socijalne zaštite“.

Obuka je realizovana 28.9.2021. godine u periodu od 10 do 17 časova u sali Hotela „88 soba“, Takovska 49, Beograd. Predavači su bili: Ružica Madžarević, Marica Vukomanović, Marija Vučinić Jovanović. Bilo je prisutno ukupno 20 polaznika, odnosno stručnih radnika i saradnika angažovanih u radu različitih pružalaca usluga koje imaju za cilj da omoguće korisnicima tih usluga samostalan život i aktivno učešće u društvu.

U postupku kontrole kvaliteta realizacije ovog akreditovanog programa obuke obavljen je intervju sa realizatorima obuke, polaznici su popunili predviđeni upitnik i posmatrana je realizacija jedne tematske celine.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik