Časopis Socijalna misao - časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse

  ponedeljak, 24. decembar 2018.

Godina izdanja: 2018.

Izdavač:

  • Izdavačko preduzeće SOCIJALNA MISAO

11050 Beograd, Mis Irbijeve 56/II-10, tel. 063/297-570

e-mail: dubravka199@gmail.com  socijalnamisao@gmail.com 

www.socijalnamisao.rs 

Suizdavači:

  • Republički zavod za socijalnu zaštitu Srbije,

Beograd, Terazije 34, telefon 3621-563, tel./fah 3621-569

  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Visokog Stevana 2, telefon 218-3036

Preuzmite časopis br. 95

Počev od 2008. godine, Republički zavod za socijalnu zaštitu je suizdavač stručnog časopisa „Socijalna misao“ – časopisa za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse. U saradnji sa vlasnikom časopisa, Izdavačkim preduzećem „Socijalna misao“, Zavod daje svoj doprinos i putem plasmana i promocije časopisa i stručnih sadržaja objavljenih u njemu.

Saradnja koja je uspostavljena predstavlja dugoročno ulaganje u budućnost i u skladu je sa jednom od četiri osnovne funkcije Zavoda - izdavačkom delatnošću i promovisanjem dobrih praksi. Uloga Zavoda kao suizdavača sadržana je u aktivnom učešću u uređivačkoj politici časopisa i učešću u Redakciji, kao i u podsticanju razmene profesionalnih iskustava svih aktera prisutnih u sistemu socijalne zaštite.

Časopis izlazi dva puta godišnje, počev od 1994. godine. Rešenjem Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, časopis je uvršten u naučne publikacije od posebnog značaja i nalazi se u elektronskoj formi u bazi podataka Narodne biblioteke Srbije.

Redakciju časopisa čine ugledni i kompetentni stručnjaci i naučni radnici, pretežno iz oblasti društvenih nauka. Sadržaj svakog broja planira se unapred sa naglaskom na posebnu temu broja.

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi