Instrukcije za postupanje u slučaju koronavirusa

  petak, 20. mart 2020.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom izazvanom koronavirusom i sa zdravstvenim preporukama koje se primenjuju radi sprečavanja širenja infekcije, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je instrukcije za postupanje:

Opšta instrukcija za postupanje

Instrukcija za postupanje centara za socijalni rad

Instrukcija za postupanje centara za porodični smeštaj i usvojenje

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi